01_SWIPES


SWIPES 04

SWIPES_03

02_LENS_SWIPES


LENS SWIPES 03

LENS_SWIPES_04

03_PANORAMIC_SWIPES


PANORAMIC_SWIPES_03

PANORAMIC_SWIPES_04

04_SPINS


SPINS_02

SPINS_04

05_ZOOM_SPINS


ZOOM_SPINS_02

06_SIMPLE_ZOOM


SIMPLE ZOOM 02

07_LENS_ZOOM


LENS_ZOOM_02

08_LENS_ZOOM_SPINS


LENS_ZOOM_SPINS_02

09_STRETCH


STRETCH 04

10_SQUARE_GLITCH


SQUARE_GLITCH_02

11_WAVE_GLITCH


WAVE_GLITCH_02

12_BLOCKS_GLITCH


BLOCKS GLITCH 02

13_MOSAIC_GLITCH


MOSAIC GLITCH 02

14_DISTORTION_GLITCH


DISTORTION_GLITCH_02

15_SUPER_FAST


SUPER_FAST_02

16_LIGHT_LEAKS_20_FRAMES


LIGHT LEAKS 20 FRAMES 02

17_LIGHT_LEAKS_30_FRAMES


LIGHT LEAKS 30 FRAMES 02

18_SWIPES_WITH_LIGHT_LEAKS


SWIPES WITH LIGHT LEAKS 02

19_REAL_GLITCH


REAL_GLITCH_01

20_DIGITAL_GLITCH


DIGITAL GLITCH 01

21_SMOOTH_SHAKE


SMOOTH_SHAKE_01

22_HARD_SHAKE


HARD_SHAKE_01

23_PERSPECTIVE_SHAKE


PERSPECTIVE SHAKE 01

24_CIRCLE_SWIPES


CIRCLE_SWIPES_01

25_SQUARE_SWIPES


SQUARE_SWIPES_01

26_TRIANGLE_SWIPES


TRIANGLE SWIPES 01

27_LINES_SWIPES


LINES_SWIPES_01

28_POLYGON_SWIPES


POLYGON_SWIPES_01

29_RHOMBUS_SWIPES


RHOMBUS_SWIPES_01

30_STAR_SWIPES


STAR_SWIPES_01

31_DIA_LINE_SWIPES


DIA_LINE_SWIPES_01

32_DOUBLE_CIRCLE_SWIPES


DOUBLE_CIRCLE_SWIPES_01

33_DOUBLE_POLYGON_SWIPES


DOUBLE_POLYGON_SWIPES_01

34_DOUBLE_RHOMBUS_SWIPES


DOUBLE_RHOMBUS_SWIPES_01

35_DOUBLE_SQUARE_SWIPES


DOUBLE_SQUARE_SWIPES_01

36_DOUBLE_STAR_SWIPES


DOUBLE_STAR_SWIPES_01

37_DOUBLE_TRIANGLE_SWIPES


DOUBLE_TRIANGLE_SWIPES_01

38_GLITCHES


GLITCHES_01